Zakładanie firm

Pomagamy nowym przedsiębiorcom w założeniu firmy. Oferujemy:

  • Pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności najlepiej dopasowanej do Państwa sytuacji oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w urzędach
  • Uzyskanie wpisu do ewidencji CEIGD, numeru REGON, NIP
  • Rejestracja VAT w Urzędzie Skarbowym
  • Rejestracja ubezpieczonego w ZUS
  • Otwarcie rachunku bankowego w jednym z wiodących polskich banków

Dla klientów, którzy zdecydują się powierzyć prowadzenie obsługi księgowej naszej firmie pomagamy założyć firmę bezpłatnie

Dodatkowo proponujemy 50% rabatu dla nowopowstałych firm na prowadzenie usług rachunkowo – księgowych przez okres pierwszych dwóch miesięcy