Obowiązek płatności w trybie podzielonej płatności

Napisane przez fimann-serwis w Uncategorized | 0 komentarzy

1 listopada br. wchodzi w życie obowiązek zapłaty w trybie podzielonej płatności (split payment) w przypadku transakcji spełniających łącznie poniższe warunki:

 • wartość transakcji wynosi co najmniej 15.000 zł brutto,
 • na fakturze dokumentującej transakcję jest wykazana kwota VAT,
 • faktura zawiera co najmniej jeden z towarów lub usługę wymienioną w nowym Załączniku15 do ustawy o VAT,
 • transakcja zawarta jest między przedsiębiorcami, gdy sprzedawcą jest czynny podatnik VAT a nabywcą przedsiębiorca, podatnik VAT czynny lub zwolniony – niezależnie czy jest on zarejestrowany.

Proszę zapoznać się uważnie z nowym Załącznikiem 15 do ustawy o VAT, który zawiera listę 150 towarów i usług objętych obowiązkiem podzielonej płatności. W dużej części są to pozycje objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem (które przestanie tu obowiązywać) ale lista zawiera też nowe kategorie, stąd każdy z Państwa może być nową regulacją dotknięty.

Poniżej kilka szczegółowych zagadnień, których nie można pominąć:

 1. Obowiązkiem sprzedawcy jest:
 • oznaczenie słowami: „mechanizm podzielonej płatności”, każdej faktury dokumentującej transakcję na kwotę co najmniej 15.000 zł brutto i zawierającej choćby jedną pozycję towaru lub usługi z Załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
 • przyjęcie płatności z tytułu takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności.

 

 1. Obowiązkiem nabywcy jest zapłata w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę z wykazaną kwotą VAT, za transakcję spełniającą kryterium 15.000 zł i zawierającą towar lub usługę z Załącznika 15.

Uwaga! Dla nabywcy nie ma znaczenia, czy sprzedawca oznaczy fakturę słowami „mechanizm podzielonej płatności” czy nie. To nabywca ma musi sam rozpoznać, czy ma taki obowiązek!

Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli na fakturze na kwotę co najmniej 15.000 zł, znajduje się choćby jeden towar lub usługa z Załącznika 15 np. o wartości 500 zł (jedna z wielu pozycji), to sprzedawca ma obowiązek oznaczyć taką fakturę słowami „mechanizm podzielonej płatności”, niezależnie od tego, że wartość pozostałych towarów, nieobjętych tym mechanizmem, będzie dużo wyższa. Nabywca będzie musiał jednak zapłacić w podzielonej płatności jedynie 500 zł (niezależnie czy faktura została oznaczona przez sprzedawcę!), a resztę, za towary i usługi niewymienione w Załączniku 15, może opłacić w trybie zwykłym.

Uwaga! Dzielenie płatności w powyższym przypadku na kilka faktur może zostać uznane za próbę obejścia przepisów o podzielonej płatności.

Brak spełnienia nowych obowiązków naraża sprzedawcę i nabywcę na wysokie sankcje m.in.:

 • dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty VAT od towaru/usługi z Załącznika 15 na fakturze,
 • brak możliwości zaliczenia kwoty netto za taki towar/usługę w koszty podatkowe.

 

 1. W związku z wprowadzeniem obowiązkowego split payment czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z Załącznika nr 15 oraz ich nabywcy są zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego, ponieważ przy prywatnych rachunkach (ROR) nie ma rachunku VAT i nie można skorzystać z komunikatu przelewu do zastosowania podzielonej płatności.

Zapłaty za transakcję powyżej 15.000 zł zawierającą towar lub usługę z Załącznika 15 nie będzie też można dokonać za pomocą karty płatniczej.

 

 1. Jeśli nie macie Państwo pewności do jakiego PKWiU zaliczyć sprzedawany przez Was towar, należy zachować ostrożność i rozważyć oznaczenie faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”.

Będzie można uzyskać pewność występując o WIS – wiążącą informację stawkową; uzyskanie WIS będzie jednak procesem sformalizowanym i będzie trwać co najmniej 3 miesiące.

 

 1. Od 1 listopada pieniędzmi z konta VAT będzie można zapłacić:
 • VAT do urzędu skarbowego,
 • równowartość podatku od towarów i usług na rachunki VAT kontrahentów,
 • podatek dochodowy (PIT, CIT),
 • akcyzę,
 • należności celne,
 • składki ZUS.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności można znaleźć na stronie rządowej: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-powinienes-wiedziec-jesli-chesz-rozliczac-vat/split-payment

 

Komentarze są niedostępne.