Biała lista i nowe obowiązki dot. płatności =>15.000 zł brutto

Napisane przez fimann-serwis w Uncategorized | 0 komentarzy

Od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał wymóg przelewania należności wynikających z transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15.000 zł brutto wyłącznie na rachunek sprzedawcy ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT.

Biała lista to baza informacji o firmach zarejestrowanych jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT, prowadzonaprzez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie danych zgłoszonych przez firmy do urzędu skarbowego w przeszłości. Na liście nie ma przedsiębiorców, którzy nie występowali o rejestrację VAT (nie składali VAT-R).

Lista dostępna jest bezpłatnie pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Proszę wejść w powyższy link, wpisać np. swój numer NIP i sprawdzić czy wszystkie dane dotyczące Państwa firmy podane w wykazie są prawidłowe. Proszę w szczególności upewnić się czy prawidłowo podane są wszystkie rachunki bankowe jakimi posługujecie się w działalności gospodarczej. W wykazie znajdują się tylko firmowe rachunki rozliczeniowe prowadzone przez banki lub SKOKi, lista nie zawiera rachunków osobistych ROR, co istotnie będzie ograniczało ich dalszą przydatność w działalności gospodarczej.

Jeżeli na liście są błędy lub braki, w szczególności brak lub błąd dotyczy numeru rachunku firmowego, należy dane uzupełnić bądź zaktualizować:

  • spółki poprzez złożenie NIP 8 (spółki zarejestrowane w KRS) lub NIP 2 (pozostałe) do urzędu skarbowego,
  • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą poprzez aktualizację danych w CEIDG.

Biała lista służyć ma przedsiębiorcom do weryfikacji kontrahentów, ułatwiać zachowanie i wykazanie, w razie kontroli, należytej staranności przy dokonywaniu płatności, w szczególności służyć ma do weryfikacji numeru rachunku sprzedawcy, czynnego podatnika VAT. Od 1 stycznia w przypadku transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15.000 zł brutto, za dokonanie przelewu na konto sprzedawcy inne niż to zamieszczone w wykazie będą grozić nabywcy sankcje:

  • brak możliwości zaliczenia zakupu w koszty uzyskania przychodów CIT i PIT,
  • odpowiedzialność solidarna ze sprzedawcą za VAT, czyli w uproszczeniu, jeśli sprzedawca nie odprowadzi VAT od faktury za którą zapłaciliście, ten zaległy VAT będzie dochodzony od Państwa jako nabywcy.

Sankcji za przelew na inne, niewykazane konto, będzie można uniknąć, jeżeli w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu nabywca zawiadomi o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Odpowiedzialności solidarnej za VAT nabywca uniknie płacąc korzystając z mechanizmu podzielonej płatności.

Aby zabezpieczyć się przez ewentualnymi negatywnymi skutkami podatkowymi, powinniście Państwo, przed płatnością za faktury wynikające z transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15.000 zł brutto, sprawdzić kontrahenta na białej liście.

Uwaga! Decydującym terminem jest dzień zlecenia przelewu za fakturę z wykazaną kwotą VAT. Na dzień zlecenia przelewu należy sprawdzić co najmniej:

  • czy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz
  • czy rachunek, na który dokonany będzie przelew jest ujawniony na białej liście.

Koniecznie należy zachować w formie elektronicznej i/lub wydrukować potwierdzenie (funkcja: drukuj potwierdzenie na stronie z wykazem) i zachować na wypadek kontroli.

Obszerny opis funkcjonowania białej listy znajduje się na stronie rządowej pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow

 

Komentarze są niedostępne.