Zmiany dotyczące kas fiskalnych

Napisane przez fimann-serwis w Uncategorized | 0 komentarzy

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany dotyczące kas fiskalnych:

 1. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej potwierdzonej paragonem, fakturę dla VAT-owca można będzie wystawić wyłącznie, gdy paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP nabywcy.

Karę w wysokości 100% kwoty VAT na fakturze zapłaci:

 • sprzedawca – za wystawienie faktury do paragonu bez NIP nabywcy, a także
 • nabywca – jeśli taką fakturę zaksięguje w swoich księgach.
 1. Obowiązek stosowania kas on-line będzie obejmować kolejne branże począwszy od 1 stycznia 2020 r. do końca 2022 r. Obowiązek ten będzie dotyczył m.in.:
 • od 1 stycznia 2020 r. – świadczenia usług naprawy pojazdów, naprawy i wymiany opon, sprzedaży paliwa,
 • od 1 lipca 2020 r. – usług związanych z wyżywieniem świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (też sezonowo) oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i sprzedaży niektórych paliw,
 • od 1 stycznia 2021 r. usług fryzjerskich, kosmetycznych, fitness, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych.

Firmy z branż nie objętych wg. harmonogramu obowiązkiem korzystania z kas on-line, mogą stosować kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich używanie.

Kasy on-line będą dodatkowym narzędziem kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych, m.in. poprzez stosowanie przez służby skarbowe analiz porównawczych prowadzonej sprzedaży przez różne podmioty tej samej branży. 

 1. Podatnik wykorzystujący kasy on-line ma obowiązek zapewnienie połączenia umożliwiającego ciągłe przesyłanie danych z kasy; w przypadku braku możliwości zapewnienia takiego przesyłu, konieczne jest uzyskania uprzedniej zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych z kas online w ustalonych odstępach czasowych.

Stosujący kasy on-line nie będą mieli natomiast obowiązku:

 • drukowania kopii dokumentu fiskalnego;
 • zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego, będzie ona fiskalizowana on-line.
 1. Wszystkich użytkowników dotyczy obowiązek okresowego przeglądu kas fiskalnych; brak przeglądu w terminie zagrożony jest karą w wysokości 300 zł za jedną kasę.
 2. Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup kasy on-line i dotyczy firm zobowiązanych do prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej.
  Uprawnieni do ulgi mogą odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup kasy nabytej w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Uwaga!  Jeśli ktoś z Państwa nie spełnił jeszcze obowiązku zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (pracowników, zleceniobiorców) z informacją o zasadach ewidencji i nie odebrał oświadczenia, wzór takiego oświadczenia znajdzie na stronie 20 i 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 29.04.2019 r.

Komentarze są niedostępne.