Zmiana formy opodatkowania do 21 stycznia

Napisane przez fimann-serwis w Uncategorized | 0 komentarzy

Przypominamy, jak co roku, że do 21 stycznia 2019 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać zmiany formy opodatkowania. Mogą Państwo wybrać w szczególności opodatkowanie:

a/ według jednolitej stawki podatku (podatek liniowy: 19%), lub

b/ na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej (progi: 18% i 32%).

Decyzja, którą formę opodatkowania wybrać zależy przede wszystkim od wielkości przewidywanych przez Państwa dochodów w 2019 r.

Opodatkowanie przy zastosowaniu skali podatkowej będzie korzystniejsze niż podatek liniowy w przypadku przedsiębiorcy, który rozlicza się sam, jeśli jego przewidywany roczny Dochód (podstawa opodatkowania) będzie niższy niż  95 tys. zł 

Dochód obliczamy jako suma Przychodów minus suma Kosztów (w tym składki ZUS, rocznie: 11.696 zł przy pełnym ZUS, 2.563 zł przy ZUS preferencyjnym).

Opodatkowanie według skali może okazać się korzystniejsze również przy kwocie Dochodu wyższej niż 95 tys. zł, jeżeli przedsiębiorca będzie rozliczał się wspólnie ze współmałżonkiem osiągającym dochody niższe niż 85.528 zł (próg skali) lub/i będą jemu lub współmałżonkowi przysługiwały ulgi podatkowe (np. na dzieci). W tym przypadku jednak, po przekroczeniu progu skali, podatek naliczany będzie w wysokości 32%, a nadpłatę podatku odzyskamy dopiero w rozliczeniu rocznym.

 

Komentarze są niedostępne.